Goiz guziz, CM1 eta CM2ko elebidunek liburu baten presentaketa egiten dute.

Liburutegi tailerran, liburua aurkezten trebatzen dira. Euskaraz trebatzeko, istorioak ulertzeko eta besteei presentatzeko egiten dute hori.

Lehen etapa da liburuaren nortasun agiria egitea, bigarrena da istorioa kondatzea, hirugarrena da parte inportanteena irakurtzea, laugarrena da gure iritzia emaitea.

Elorri, Ambre, Elena

Chaque matin, les CM1 et CM2 bilingues présentent un livre qu’ils ont lu. Ils s’entraînent à le faire pendant l’atelier bibliothèque. Ce travail permet de parler en euskara, de comprendre des histoires et de les présenter aux autres.

La première étape du travail consiste à présenter le livre, la deuxième à raconter l’histoire, la troisième à lire un passage important et la quatrième à donner son avis sur l’histoire.

4. Alaia
2. Ambre
2. Ana
3. Idoia
3. Laura
5. Elena
5. Anaé
4. Ibaia